Kapitaal in de 21ste eeuw Boeken Downloaden PDF ePbu Mobi


Auteurs : Thomas Piketty [ October 30, 2014 | Taal : Nederlands ] Kapitaal in de 21ste eeuw

Kapitaal in de 21ste eeuw Door Thomas Piketty Boekomslag

Download gratis boeken online Kapitaal in de 21ste eeuw een boek Thomas Piketty. Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden.

In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen.
Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.


Boek recensie:

Goed boek, de inhoud van het boek zijn niet te moeilijk te begrijpen, maar het is zo goed. :)

We have made it easy that you should find Ebooks without digging. And by having access to ebooks online or by storing it on your hard drive, you have convenient answers having Kapitaal in de 21ste eeuw. To get rolling finding Kapitaal in de 21ste eeuw, you are right to find our website that has a comprehensive collection of manuals listed.

Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is not any cost or stress at all. Kapitaal in de 21ste eeuw may not make exciting reading, but Kapitaal in de 21ste eeuw is filled with valuable instructions, information and safety measures. We also have many ebooks and user guide is additionally related with Kapitaal in de 21ste eeuw.

Our library is the biggest of these that have literally tens of thousands of different products represented. You will also see that there are unique sites catered to different product types or categories, brands or niches related with Kapitaal in de 21ste eeuw . So depending on what exactly you are researching, you will be able to choose ebooks to match your own needs.

KAPITAAL IN DE 21STE EEUW - Are you looking for Ebook Kapitaal in de 21ste eeuw? You will end up glad to know that right now Kapitaal in de 21ste eeuw is available on our online library. With our online language resources, you can find Kapitaal in de 21ste eeuw or any type of ebooks, for any good product.

boek Samenvatting:
Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden.

In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen.
Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
Titel:Kapitaal in de 21ste eeuw
Auteurs:Thomas Piketty
Categorie: Zaken en persoonlijke financiën
Publicatiedatum: 30-10-2014
Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam
Tekstlengte: 665 pagina's
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte:13.62MB
Tags: kapitaal, 21ste


Kapitaal in de 21ste eeuw Verwante Boek:

Meer boeken van de auteur: