Kapitaal in de 21ste eeuw Boeken Downloaden PDF ePbu Mobi


Auteurs : Thomas Piketty [ October 30, 2014 | Taal : Nederlands ] Kapitaal in de 21ste eeuw

Kapitaal in de 21ste eeuw Door Thomas Piketty Boekomslag

Download gratis boeken online Kapitaal in de 21ste eeuw een boek Thomas Piketty. Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden.

In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen.
Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.


Boek recensie:

Goed boek, de inhoud van het boek zijn niet te moeilijk te begrijpen, maar het is zo goed. :)

We have made it easy so that you can find Ebooks without any digging. And by having access to ebooks online or by storing it on your pc, you have convenient answers with Kapitaal in de 21ste eeuw. To start finding Kapitaal in de 21ste eeuw, you are right to find our website that includes a comprehensive collection of manuals detailed.

Best of all, they are entirely free to find, work with and download, so there is no cost or stress at all. Kapitaal in de 21ste eeuw may not make exciting reading, but Kapitaal in de 21ste eeuw is full of valuable instructions, information and safety measures. We also have many ebooks and user guide can be related with Kapitaal in de 21ste eeuw.

Our library is the biggest of these that have literally thousands of different products represented. You will also see that there are certain sites catered to different product types or categories, brands or niches related to Kapitaal in de 21ste eeuw . So based on what exactly you are looking, you will be able to choose ebooks to match your own needs.

KAPITAAL IN DE 21STE EEUW - Trying to find Ebook Kapitaal in de 21ste eeuw? You will be glad to know that at this time Kapitaal in de 21ste eeuw is on our online library. With our online language learning resources, you can find Kapitaal in de 21ste eeuw or virtually any type of ebooks, for any kind of product.

boek Samenvatting:
Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden.

In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen.
Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
Titel:Kapitaal in de 21ste eeuw
Auteurs:Thomas Piketty
Categorie: Zaken en persoonlijke financiën
Publicatiedatum: 30-10-2014
Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam
Tekstlengte: 665 pagina's
Taal: Nederlands
Bestandsgrootte:13.62MB
Tags: kapitaal, 21ste


Kapitaal in de 21ste eeuw Verwante Boek:

Meer boeken van de auteur: